Partners

För att kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning med tidredovisning, affärssystem och IT-drift har vi valt att satsa på ett nära partnersamarbete med väletablerade aktörer Hogia, Fortnox och IXX IT-partner.

Hogia

När du väljer att integrera Kats med Hogia AdvokatEkonomi, skapar du ett totalt och komplett affärssystem för advokater och jurister. Du får viktig ärendeinformation från Hogia presenterad i KATS och kan via en koppling överföra information tillbaka till Hogia för att uppdatera register, skapa fakturor och se om klienten har några obetalda fakturor. Enkelt, lättarbetat, kraftfullt och snabbt. 

I KATS tid- och ärendehantering sköter du den löpande tidrapporteringen av åtgärder kring dina klienter, och har direkt tillgång till bland annat dagrapporter, klient-, ärende- och motpartsinformation.

Läs mer om vårt partnersamarbete med Hogia i vårt informationsblad här (PDF)

 

Som ledande inom webbaserad bokföring och fakturering får man genom en integration mellan Kats och Fortnox en smidig, effektiv och enkel helhetslösning. Tillsammans förenklar och underlättar vi företagsadministrationen och undviker dubbelarbete för advokater och jurister, eftersom informationen överförs sömlöst mellan Kats och Fortnox. 

Vid en integration mellan Kats och Fortnox överförs klienter och ärende löpande varje gång man registrerar och sparar en klient och ett ärende.

Fakturaunderlag kan föras över med ett knapptryck och i samband med överföringen skapas en faktura i Fortnox. Fakturan skickas därefter till betalningsmottagaren inifrån Fortnox och hanteras i Fortnox bokföring.

Läs mer om att integrera KATS App med Fortnox

Genom IXX IT-partner kan vi erbjuda byrån en säker och stabil IT-drift. IXX är experter på IT-driftslösningar och har lång erfarenhet av KATS samt Hogias programvaror. Flera av våra gemensamma byråer kör hela sin IT-miljö hos IXX.

Vill du veta mer om Kats och våra samarbetspartners, kontakta oss här