Partners

För att kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning med tidredovisning, affärssystem och IT-drift har vi valt att satsa på ett nära partnersamarbete med väl etablerade aktörer, Hogia och IXX IT-partner.

När du väljer att integrera Kats med Hogia AdvokatEkonomi, skapar du ett totalt och komplett affärssystem för advokater och jurister. Du får viktig ärendeinformation från Hogia presenterad i KATS och kan via en koppling överföra information tillbaka till Hogia för att uppdatera register, skapa fakturor och se om klienten har några obetalda fakturor. Enkelt, lättarbetat, kraftfullt och snabbt. 

I KATS tid- och ärendehantering sköter du den löpande tidrapporteringen av åtgärder kring dina klienter, och har direkt tillgång till bland annat dagrapporter, klient-, ärende- och motpartsinformation.

Genom IXX IT-partner kan vi erbjuda byrån en säker och stabil IT-drift. IXX är experter på IT-driftslösningar och har lång erfarenhet av KATS samt Hogias programvaror. Flera av våra gemensamma byråer kör hela sin IT-miljö hos IXX.

Läs mer om vårt partnersamarbete med Hogia i vårt informationsblad här (PDF)