Kats – Advokatfirman Hammar, Uddevalla & Trollhättan

Hammar

Advokatfirman Hammar är regionens äldsta och en av de största advokatbyråerna med kompetens inom de flesta rättsområden. Kontor finns i Uddevalla och Trollhättan. De har en målsättning att vara den ledande advokatbyrån i regionen och att kunna erbjuda sina klienter hög tillgänglighet och närhet i regionen.

”KATS programvara har skärmbilder som är pedagogiskt upplagda och enkla att förstå och ta till sig. Nu har vi också en rejäl erfarenhet med oss och vana från ett annat tidsystem, Tidredan, och ska nu bara skaffa oss rutin med det nya programmet och dess integration med vårt nya ekonomisystem Hogia AdvokatEkonomi.

Genom att alla våra medarbetare i kontoren i Uddevalla och Trollhättan nu datatekniskt arbetar i en gemensam datamiljö underlättar vi för oss att vara ständigt uppdaterade med våra ärenden och kan bl.a utföra jävskontrollen snabbt och enkelt med alltid aktuell information.” – Sten-Åke Karlsson

Klicka här för att komma till Advokatfirman HAMMAR