Kats – Kastell Advokatbyrå, Stockholm

 

Kastell

2010 grundade Kent Karlsson och Erik Söderlind advokatbyrån Kastell. Byrån är ledande inom konkurrens-, EU- och processrätt. I sin verksamhet vill de inte lägga tid på egen it, de satsar på advokatanpassade standardlösningar.

KentKastell

Kent Karlsson, Kastell Advokatbyrå

 

 

”Hogia sköter pengarna och Kats tiden. Kats är nästan självinstruerande och integrationen gör lösningen tids-effektiv.” – Kent Karlsson

 

 

 

Erik Söderlind, Kastell Advokatbyrå

Erik Söderlind, Kastell Advokatbyrå

 

 

”Skillnaden i funktion jämfört med dyrare speciallösningar är marginell och inte alltid till speciallösningarnas fördel.” -Erik Söderlind

 

 

Programlösning
Kats Tidredovisning
integrerat med
Hogia Advokat Ekonomi
IT-miljö i molntjänst

Klicka här för att komma till Kastell Advokatbyrå