Kats – Göteborgs Advokatbyrå, Göteborg

Lars Andréason, advokat på Göteborgs Advokatbyrå, har alltid varit noggrann med att registrera sin tid.
När han började 1991 skrev han ner sin tid på papper, men gick snart över till digital registrering.
Införandet av Kats och Hogia som ett integrerat advokatsystem har inneburit att mycket odebiterbar, administrativ tid kunde effektiviseras bort.

Lars Andréasson, Göteborgs Advokatbyrå

Lars Andréasson, Göteborgs Advokatbyrå

”Det är mycket lätt att jobba i Kats och lätt att få till en bra text som beskriver vad jag gjort. Just att systemet är integrerat med Hogia innebär att jag inte behöver hantera något mer när jag skrivit in mina tider. Allt är redan klart!

Det är en stor styrka att allt sitter så väl ihop, från tidloggning till fakturering och bokföring. Alla misstag med att skriva in klientnummer och annat underlag i flera system försvinner.

Det allra bästa är att jag bara behöver skriva in åtgärdstexten en enda gång! Det är ordning och reda, överskådligt och enkelt.

Vi utvärderar just nu om vi även ska börja använda Kats nya App, vilket känns som en lösning som ligger i tiden. Att kunna logga sin tid direkt efter en förhandling och på så sätt få ner sitt underlag utan att behöva åka till kontoret, vore en smidig utökning av vårt användande” – Lars Andréason

Programlösning för Göteborgs Advokatbyrå
Kats Tidredovisning
Kats Spara e-post
Integrerat med Hogia AdvokatEkonomi

Klicka här för att komma till Göteborgs Advokatbyrå