Kats Desktop

Enkelt, lättarbetat, kraftfullt och snabbt

I KATS tidredovisning sköter du den löpande tidrapporteringen för dina klienter, och har direkt tillgång till bl a dagrapporter, korrespondens, anteckningar, fatalier, klient-, ärende- och motpartsinformation. Med data i form av kontaktinformation, anteckningar, dokumenthantering, fristbevakning, ränteberäkningar, faktura och ett stort antal standardrapporter blir KATS en värdefull central informationskälla.

KATS passar lika bra för ensamföretagaren som i ett större nätverk med en central och gemensam databas.

Möjlighet till distansuppkoppling exempelvis via Kats som tjänst i molnet, via vår app eller i en hostad driftslösning ger dig frihet att arbeta från valfri plats och ha tillgång till ständigt uppdaterad information.

Ladda hem vårt produktblad om Kats Desktop här (PDF)

Vad våra kunder säger om oss

 • advkguide2

  "Det som tidigare tog en kvart per faktura sköts idag med en enkel knapptryckning. Det har inneburit att vi kunnat minska våra kostnader på byrån, vilket vi är tacksamma för!"
  Läs mer...

  -Joel Apitzsch, Advokatfirman Guide

 • gbg2

  ”Det är mycket lätt att jobba i Kats och lätt att få till en bra text som beskriver vad jag gjort."
  Läs mer...

  -Lars Andréason, Göteborgs Advokatbyrå

 • Jansson

  ”Kats och Hogia är båda lättanvända program och integrerade system som effektiviserar vår vardag. Med Kats får man en komplett överblick över klientens ärenden."
  Läs mer...

  -Anneli Haars, Jansson & Partners

 • Glimstedt

  "Kats var enkelt och smidigt att komma igång med! På kort tid fick vi alla data överförda från vårt gamla tidssystem och var åter igång med vårt löpande arbete efter bara någon dags stillestånd! Snabbt och effektivt skött av Kats"
  Läs mer...

  -Sten Lagebrant, Advokatfirman Glimstedt

 • Hammar

  "KATS programvara har skärmbilder som är pedagogiskt upplagda och enkla att förstå och ta till sig."
  Läs mer...

  -Sten-Åke Karlsson, Advokatfirman Hammar

 • Juhlin2

  ”Kats och Hogia är smidiga, lättanvända och integrerade system som effektiviserar vår vardag. Vi ägnar oss åt det vi kan bäst, juridik, och har därför också lagt driften av Hogia och Kats i en lokal molntjänst.”
  Läs mer...

  -Jeanette Ekberg, Juhlin & Partners

 • Juhlin2

  ”Det är ju så här det ska se ut!” – Advokat Git Juhlin’s kommentar när hon fick se Kats första gången.
  Läs mer...

  -Git Juhlin, Juhlin & Partners

 • Saxon

  ”Det var inget svårt val att integrera Kats Tidredovisning med Hogia AdvokatEkonomi. Då fick vi vad vi ville ha; Ett smidigt och säkert sätt att hantera hela händelseförloppet från registrering av tider, fakturering och arbetsredogörelser till bokföring.”
  Läs mer...

  -Eva Malm, Lindberg & Saxon

 • AnderssonG

  ”Stolt användare av Kats! Det tar nu bara ett par klick så har vi färdig faktura utskriven och klar, bokförd i vårt ekonomisystem."
  Läs mer...

  -Maria Wallenborg Ekdahl, Andersson Gustafsson Advokatbyrå

 • Kastell

  ”Hogia sköter pengarna och Kats tiden. Kats är nästan självinstruerande och integrationen gör lösningen tids-effektiv.”
  Läs mer...

  -Kent Karlsson, Kastell Advokatbyrå

 • Kastell

  ”Skillnaden i funktion jämfört med dyrare speciallösningar är marginell och inte alltid till speciallösningarnas fördel.”
  Läs mer...

  -Erik Söderlind, Kastell Advokatbyrå

 • gbg2

  "Vi utvärderar just nu om vi även ska börja använda Kats nya App, vilket känns som en lösning som ligger i tiden."
  Läs mer...

  -Lars Andréasson, Göteborgsadvokatbyrå

 • advkguide2

  ”För oss är det jätteviktigt att kunna använda mobil/ Ipad som arbetsredskap och nu fungerar det mycket bättre när vi är ute och reser både i tjänsten och privat. Jag sparar tid, papper, skog och miljö”
  Läs mer...

  -Dara Romcevic, Advokatfirman GuideKats Tidssystem

Funktioner

Tidrapportering – snabb och enkel inmatning av tid
Klient- och Ärenderegister
Färdiga rapporter för arbetsredogörelse, fakturaunderlag, timbank, statistik, tidrapport mm samt ett stort antal rapportuttags möjligheter baserat på detta
Kostnadsräkningshantering med exempelvis automatisk hantering av arvode, utlägg, omkostnader och tidsspillan i mallen
Faktura utskrifter med konteringsunderlag
Tidbudgethantering med varning när viss %-sats av budgeten har uppnåtts på ärendet
Jävskontroll – såväl med automatik i alla register samt manuell sökning
Avancerad SÖK-funktion på klienter, ärende och parter
Dokumentarkiv och hantering av korrespondens i ärende
Dokumentmallar för Word med automatiskt infogande av uppgifter som exempelvis klient-/part-/kontakt-adresser, målnummer, ärendebenämning osv
Extra Kontaktregister (för personal, motpart, medpart, sakkunnig, vittne etc med flera valfria kategorier i ärendet)
Adressregister för externa ärendekontakter (5 st – egna med valfria rubriker t.ex domstol, revisor, motpartsombud, åklagare)
Tjänsteanteckningar för ärendet samt klient och ärende anteckningar
Att göra/Fataliehantering och fristbevakning
Medarbetare och Uppdragsarter
Stoppur och Textfraser
Värdehandlingar

 

Kats App

Med vår App kan du tidlogga din nerlagda tid rakt in i Kats samt komma åt information kring ärendet även när du är utanför kontoret. Via din telefon, läsplatta eller dator kan du enkelt arbeta med din klient. Det innebär i praktiken att om du sitter i rätten, är på klientbesök, på språng i tunnelbanan eller i taxin, är på hotellet eller någon annanstans utanför kontoret, så kan du enkelt komma åt och hantera den information du behöver för dina ärenden.

Läs mer om appen här
Eller ladda hem vårt produktblad om appen här (PDF)

Integration med HogiaAdvokatEkonomi

Integrationen med Hogia ger förutom automatisk överföring av klient och ärenderegister även möjlighet till automatisk överföring av fakturaunderlag till Hogia AdvokatEkonomi samtidigt som man i Kats ser förfallna fakturor, förskott/klientmedel samt utlägg utan att man behöver öppna Hogia.

Läs mer om integration med Hogia i vårt informationsblad här (PDF)
Se även en kort film om hur man fakturerar sitt underlag från Kats till Hogia

Konkurshantering med kalendarium

Ger möjlighet att med automatik skapa 16 st standard delärenden för en konkursklient. I kalendariet finns utrymme för mera data kring konkursboet med sedvanliga bevakningsdatum, vilka kan överföras till fatalier för bevakning. Flertal rapporter. Listan med delärenden kan redigeras.

Spara e-post i Kats

Direkt från Outlook sparar du in ditt dokument i dokumentarkivet på klienten (kräver Outlook 2007 eller senare)

Att göra/Fataliekoppling till Outlook

Bevakningsdatum (fatalier) kan överföras automatiskt till Outlooks Uppgifter och där användas som påminnelser. Därifrån kan man sedan även få med sig påminnelserna ut i sin mobiltelefon.

Bibliotek för byråns litteratur

Här förtecknar man byråns litteratur och anger författare, årgång, placering etc. Man kan söka på ämnesområden och registrerade sökord.

Etikettutskrifter för adresser och akt

Samtliga kontaktpersoners adresser i Kats kan direkt skickas till en personlig skrivare typ Dymo för utskrift på självhäftande adressetikett i löpande bana. Etikettstorleken är 99012 – Stor adressetikett.

Medpart/Medklient

Vid grupptalan där flera personer ska dela på advokatens arvode. Man lägger upp flera klienter med sina ärenden – sen talar man om för ett ärende att det är huvudärende och att det har medpartsärenden. När man tidregistrerar på huvudärendet så fördelas tiden(arvodet) till medparternas ärende med automatisk procentfördelning vid tidregistreringen.